clanak False

Rezultati javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa i projekata udruga zaštite okoliša i održivog razvoja za 2015.

23.02.2016.
Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja za 2015. objavljenog dana 03. listopada 2014., a sukladno Odluci o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja za 2015. (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/11) te Zaključku gradonačelnika Grada Zagreba o odabiru programa/projekta i visini financijske potpore udrugama iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja za 2015. od 6. svibnja 2015., sufinanciraju se sljedeći programi/projekti:

REZULTATI NATJEČAJA

Rezultati Javnih natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba za 2015.