clanak False

Sanacija križanja ulica Mimare - Viriusa

02.09.2020.
1/2
Nastavno na propad ceste - oštećenje na kolektoru javne odvodnje koje se dogodilo na križanju Ulice Ante Topića Mimare i Marka Viriusa na Malešnici u Zagrebu, obavještavamo
kako je predmetna lokacija i sam propad privremeno saniran od strane Zagrebačkih cesta dok će Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. sutra ujutro provesti detaljno snimanje, te nastavno sanaciju oštećenja.

Molimo građane za strpljenje i da koriste zaobilazne pravce. O tijeku sanacije ćemo vas pravodobno informirati.

Gradske vijesti