lista bez dat + 138740

Smartees

PROGRAM: Obzor 2020

CILJ projekta je razvijanje sveobuhvatnog modela društvene inovacije kao pokretača prelaska na energetsku učinkovitost i održivost, u društvenim, strukturnim i institucionalnim kontekstima.

Projekti u provedbi