clanak False

Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa

19.04.2017.


Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa dodjeljuje se učenicima i studentima od školske/akademske godine 2007./2008., a studentima poslijediplomskih studija od akademske godine 2017./2018.

Uvjeti i postupak za dodjelu Stipendije utvrđeni su Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/17 i 18/19).

Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog javnog natječaja kojeg raspisuje i objavljuje gradonačelnik Grada Zagreba do kraja studenoga svake godine. Obavijest o objavi natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, a tekst natječaja na web stranici Grada Zagreba.

Stipendiju mogu ostvariti učenici, studenti i studenti poslijediplomskih studija koji podnesu prijavu na javni natječaj i ispunjavaju sljedeće uvjete:

A) UČENICI:
- da su državljani Republike Hrvatske;
- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno tri godine prije dana objave natječaja;
- da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu ili Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;
- da nisu, osim iz zdravstvenih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista), ponavljali razred u srednjoj školi;
- da su završili prethodne razrede srednje škole, odnosno od 5. do 8. razreda osnovne škole (za učenike 1. razreda srednje škole) s prosjekom ocjena od najmanje 3,00;
- da prosječni mjesečni prihod po članu učenikova kućanstva, ostvaren u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna tekuće godine, ne prelazi 60% proračunske osnovice određene zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za godinu u kojoj se natječaj za dodjelu Stipendije raspisuje.

B) STUDENTI:
- da su državljani Republike Hrvatske;
- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno tri godine prije dana objave natječaja;
- da su redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, kratkih stručnih studija, preddiplomskih  stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu;
- da nemaju, osim iz zdravstvenih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista), zaostajanja tijekom studija;
- da su završili prethodne godine studija, odnosno razrede srednje škole (za studente 1. godine studija) s prosjekom ocjena od najmanje 3,00;
- da nisu apsolventi ni studenti razlikovne godine studija;
- da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza;
- da prosječni mjesečni prihod po članu studentova kućanstva, ostvaren u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna tekuće godine, ne prelazi 60% proračunske osnovice određene zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za godinu u kojoj se natječaj za dodjelu Stipendije raspisuje.

C) STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA:
- da su državljani Republike Hrvatske;
- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno tri godine prije dana objave natječaja;
- da su studenti poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija ili poslijediplomskih specijalističkih studija u Gradu Zagrebu;
- da nije protekao minimalan rok za završetak studija;
- da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza;
- da prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva studenta poslijediplomskih studija, ostvaren u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna tekuće godine, ne prelazi 60% proračunske osnovice određene zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za godinu u kojoj se natječaj za dodjelu Stipendije raspisuje.

Neto iznos Stipendije utvrđuje se u visini 35% za učenike, 50% za studente i 60% za studente poslijediplomskih studija prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj - kolovoz godine u kojoj se natječaj za dodjelu Stipendije raspisuje.

Dodatne informacije možete dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Zagreb, Nova cesta 1, tel. 01/ 61 01 828; 01/ 61 01 821