clanak False

UREĐENJE NOVIH GROBNIH POLJA 35 I 35A NA GROBLJU GAJ URNI

27.07.2017.

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi Uređenje novih grobnih polja 35 i 35A na groblju GAJ URNI - evidencijski broj nabave: 922-2017-EMV
Grad Zagreb, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Uređenje novih grobnih polja 35 i 35A na groblju GAJ URNI, evidencijski broj nabave: 922-2017-EMV
objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.

 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima