clanak False

Uređenje Parka branitelja u naselju Trnovčica

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Uređenje Parka branitelja u naselju Trnovčica, evidencijski broj nabave: 771-2017-EMV
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Uređenje Parka branitelja u naselju Trnovčica, evidencijski broj nabave: 771-2017-EMV.
 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.


18.07.2017.

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt  Dokumentacije o nabavi - Izvođenje radova na uređenju Parka branitelja u naselju Trnovčica, evidencijski broj nabave: 771-2017-EMV

Grad Zagreb, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Izvođenje radova na uređenju Parka branitelja u naselju Trnovčica, evidencijski broj nabave: 771-2017-EMV objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.
 
 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima