clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima pet članova. 

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Havidići.

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću su zastupljene dvije kandidacijske liste.
 
Vijeće je konstituirano 29. lipnja 2017.
 
Članovi Vijeća su:

 • DRAGUTIN HAVIDIĆ, predsjednik
  HDZ
 • SINIŠA HAVIDIĆ, potpredsjednik
  HDZ 
 • GORAN HAVIDIĆ
  HDZ
 • LJILJANA NOVAKOVIĆ BOKAN
  Stranka rada i solidarnosti
 • MARIO HAVIDIĆ
  Stranka rada i solidarnosti