clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima pet članova. 

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Adamovec (Izmjene: 24. kolovoza 2018.).

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću su zastupljene tri kandidacijske liste.
 
Vijeće je konstituirano 27. lipnja 2017.

Na 26. sjednici, 9. srpnja 2019., dotadašnji potpredsjednik Vijeća Davor Vajdić izabran je za predsjednika, a Slavko Matoic, dotadašnji predsjednik, za potpredsjednika.
 
Članovi Vijeća su:

 • DAVOR VAJDIĆ, predsjednik
  Stranka rada i solidarnosti
 • SLAVKO MATOIC, potpredsjednik
  HDZ
 • ZLATKO KEZERIĆ
  Stranka rada i solidarnosti
 • MATIJA KRALJ
  HDZ
 • JOSIP ZENKO
  SDP – HNS – HSU – Naprijed Hrvatska!