clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima pet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Cerje - Sesvete.
 
Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću su zastupljene tri kandidacijske liste.
 
Vijeće je konstituirano 27. lipnja 2017.
 
Članovi Vijeća su:

 • ANTONIO ČIŽMEK, predsjednik
  HDZ
 • JOSIP RAVLIĆ, potpredsjednik
  HDZ
 • MLADEN SABLJIĆ
  HDZ
 • BRANKO ŠATOVIĆ
  Stranka rada i solidarnosti
 • DARIJA ŠATOVIĆ ŠEBETIĆ
  SDP – HNS – HSU – Naprijed Hrvatska!