clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima pet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Prekvršje.
 
Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću su zastupljene četiri kandidacijske liste.
 
Vijeće je konstituirano 29. lipnja 2017.

Izabrani član i dotadašnji predsjednik Vijeća Damir Poljak podnio je ostavku 3. srpnja 2018. Od 21. kolovoza 2018. u Vijeću ga zamjenjuje Josip Cerovec. Dužnost predsjednika Vijeća od 24. kolovoza obnaša Nenad Lončar. Istoga dana Vijeće je razriješilo dotadašnjeg potpredsjednika Vijeća Ivana Igrca i na tu dužnost izabralo Filipa Berišića.
 
Članovi Vijeća su:

 • NENAD LONČAR, predsjednik
  HDZ
 • FILIP BERIŠIĆ, potpredsjednik
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HSLS
 • JOSIP CEROVEC
  HDZ
 • IVAN IGRC
  SDP – HNS – HSU – Naprijed Hrvatska!
 • STJEPAN PUKŠEC
  Stranka rada i solidarnosti