clanak False

EU Projekt NAUTILUS prošao prvu fazu evaluacije

08.05.2018.
Projekt NAUTILUS, prijavljen u okviru programa Obzor 2020, prošao je prvu fazu evaluacije, te se krajem godine očekuje druga faza prijave i odluka EK o financiranju. Projektom u ime Grada Zagreba koordinira Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada. Samim projektom nastoji se potaknuti gradove na promjenu ideje upravljanja prometom od tradicionalnog načina zasnovanog na infrastrukturi ka pristupačnijem, prilagodljivom, učinkovitom i mjerljivom pristupu baziranom na podacima i mobilnosti kao usluzi. Osim Grada Zagreba, partneri u projektu su gradovi Beja (Portugal), Rimini (Italija),  Mesa Geitonia (Limassol, Cipar) i Temišvar (Rumunjska). Projekt NAUTILUS tematski se nadovezuje na projekt SocialCar, koji je u završnoj fazi provedbe.

Aktivnosti