clanak False

Evidencija

16.07.2020.
NADLEŽNI URED vodi evidenciju pravnih osoba, na području svoje nadležnosti, kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i evidenciju rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih akcija.

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA SOCIJALNU SKRB vodi evidenciju neprofitnih pravnih osoba za područje Republike Hrvatske kojima je izdano rješenje o odobrenju stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te evidenciju izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih akcija.

Sadržaj i način vođenja evidencije propisan je Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći ("Narodne novine", broj  16/20).
 
Evidencija do 1. studenog 2015.  (odnosi na razdoblje od 1. srpnja 2011.  do 1. studenog 2015.):
Evidencija pravnih osoba kojima je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći  – evidencija

Evidencija humanitarnih akcija – evidencija

  
EVIDENCIJA od 1. studenog 2015.:
Humanitarne akcije 2015./2016. - evidencija
Humanitarne akcije 2017. - evidencija
Humanitarne akcije 2018. - evidencija
Humanitarne akcije 2019. - evidencija
Humanitarne akcije 2020. - evidencija
Humanitarne akcije 2021. - evidencija

IZVJEŠĆA O HUMANITARNIM AKCIJAMA:
Humanitarne akcije 2020. - izvješće
Humanitarne akcije 2021. - izvješće o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći