clanak False

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnog poziva iz Proračuna Grada Zagreba za 2021.

15.01.2021.
Gradonačelnik Grada Zagreba je, na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19) te članka 49. Pravilnika o sufinanciranju provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/16, 20/18, 5/20), a sukladno člancima 8. i 9. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), utvrdio Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnog poziva iz Proračuna Grada Zagreba za 2021. namijenjenih financiranju udruga.

Godišnji plan sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava i gradskom upravnom tijelu u djelokrugu kojega je područje financiranja, prioritetima financiranja, nazivu i planiranom vremenu objave javnih natječaja i javnog poziva, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa, projekta i jednokratne aktivnosti, očekivanom broju programa/projekata koji će se ugovoriti te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Zagreba namijenjenih financiranju udruga.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva iz Proračuna Grada Zagreba za 2021.