clanak False

Grad pomaže sugrađanima u legalizaciji bespravnih objekata

14.12.2012.

 

 

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić sa suradnicima, predstavio je danas u Gradskoj upravi mjere koje poduzima Grad za svoje sugrađane kako bi im olakšao i pomogao u postupku legalizacije bespravne gradnje.

Uz pohvalu i podršku aktualnoj vlasti koja je donijela Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, čime se otvorila mogućnost da se počnu realizirati mjere koje je Grad u tu svrhu pripremao još 2001., gradonačelnik je najavio konkretne mjere, od kojih se neke počinju realizirati već u ponedjeljak, 17. prosinca, a neke će biti upućene u hitnu skupštinsku proceduru:

 

-          U ponedjeljak, 17. prosinca, u auli Gradske uprave, Trg S. Radića 1, otvara se Info – pult , prostor gdje će gradski službenici davati građanima sve potrebne informacije vezane uz legalizaciju njihovih bespravnih objekata

-           U Savskoj 41 ovlašteni arhitekti i geodeti, na temelju ugovora o djelu, bez naplate strankama slabijeg imovinskog stanja evidentiranim u gradskim bazama podataka,  pripremati će dokumentaciju potrebnu za legalizaciju.

-          Kako bi građani dobili što precizniju informaciju o gradskim mjerama, gradonačelnik je za sljedeći tjedan najavio oglas u medijima

-          Za sva pitanja i nedoumice, ali i savjete, otvara se besplatna telefonska linija  0800 1771

-          U hitnu skupštinsku proceduru upućuje se  prijedlog modela naplate komunalnog doprinosa za bespravno sagrađene objekte, ali i za sve građevine koje će se dalje graditi prema građevinskim dozvolama, prema kojemu će se voditi računa o imovinskom cenzusu prihoda po članu obitelji

-          U hitnu skupštinsku proceduru gradonačelnik će uputiti i prijedlog smanjenja iznosa komunalnog doprinosa u svim zonama:

o   u I. zoni za  15 %

o   u II. zoni za 20 %

o   u III. zoni za 25 %

o   u IV. zoni za 30 %

-          Rok otplate komunalnog doprinosa za legalizaciju produžit će se sa četiri na 10 godina s jednom godinom počeka

 

Na kraju, gradonačelnik je poručio da je ovdje riječ o sudbinama i egzistenciji ljudi i da odluke moraju korespondirati s vremenom u kojem živimo, zaključivši: Teško je ući u kožu ljudi koji nemaju, ali odgovorna vlast to mora prepoznati i vrednovati.