clanak False

Grad Zagreb među 23 izabrane mreže unutar programa URBACT III s projektom Urban Regeneration Mix

10.12.2018.
Komisija programa URBACT III , zasjedanjem 4. prosinca 2018. u Parizu, odredila je 23 mreže koje su prošle 2. fazu prijave na Pozivu za prijedloge (CCI 2014C16RFIR003) koji je bio 4. listopada 2018. , a unutar kojih se nalazi i Grad Zagreb s projektom Urban Regeneration Mix.

URBACT III je program međuregionalne suradnje koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. Cilj programa je razmjena znanja i izgradnja kapaciteta europskih gradova (i općina) koji izrađuju ili provode integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja.

Urban Regeneration Mix projekt je koji je prošao obje faze prijave unutar programa URBACT III, a Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada bio je uključen od samog početka u projekt kao partner.

Jedan od pozitivnih primjera jest Grad Łódź (PL), koji je nedavno revitalizirao 6,5 hektara površine povijesnog centra Księży Młyn. Revitalizacija je uključivala:
• fizičku preobrazbu: modernizaciju, očuvanje i obnovu 25 višestambenih zgrada, sve građene 1870-ih i 1880-ih za tvorničke radnike i njihove obitelji,
• gospodarske djelatnosti: prenamjena dijela stanova u poslovne prostore,
• društvene aktivnosti: osnivanje socijalnog integracijskog kluba, klubova stanovnika, uvođenje umjetničkih radionica u revitalizirano područje, programiranje i poticanje društvenih, umjetničkih i kulturnih projekata.

Osim Grada Łódźa, kao nositelja projekta, ostali projektni partneri su Grad Zagreb (Hrvatska), Grad Baena (Španjolska), Grad Toulouse (Francuska),Grad Birmingham (UK) te Grad Bologna (Italija). Cilj mreže je prijenos metoda i kompetencija o tome kako uključiti građane i povećati njihov angažman u procesu urbane regeneracije. Središte rada mreže bit će istraživanje, prepoznavanje i primjena ključnih uspješnih čimbenika koji regeneriraju život građana u povijesnim područjima, ali i povratak građana u regeneracijska i revitalizirana područja. Generalni cilj je raditi na univerzalnom setu alata kojeg bi europski gradovi mogli koristiti za poboljšanje socijalnog presjeka u procesu urbane regeneracije. Ukupan budžet projekta iznosi 599.956,43 € gdje je 85% sufinancirano od strane ERDF-a.

Za vrijeme 2. faze prijave projekta, bili su održani sastanci u Zagrebu i Lodzu, dok se sljedeći sastanak partnera očekuje krajem siječnja 2019. u Poljskoj.

Više o URBACT-u te projektu Urban Regeneration Mix saznajte ovdje.
 
 

Aktivnosti