clanak False

Gradska skupština usvojila Odluku o izradi UPU-a Trnava IV

02.02.2018.
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Trnava IV, donesena je na sjednici Gradske skupštine održanoj 30. siječnja 2018. godine. U skladu s programskim smjernicama za izradu Plana utvrđenih GUP-om grada Zagreba, primarni cilj izrade UPU-a Trnava IV je uređenje novog dijela naselja u cilju podizanja urbanog standarda te uređenje novog dijela naselja gospodarskog i poslovnog karaktera uz željezničku prugu na sjeveru obuhvata Plana i zone mješovite namjene na južnom obuhvatu Plana.

Programske smjernice za izradu Plana sadržavaju uređenje novog dijela naselja mješovite namjene, povezivanja i dovršenja postojećeg naselja kao homogene cjeline; definiranje odgovarajućeg mjerila i tipologije gradnje u skladu s okolnom izgradnjom, kao i uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture u cilju podizanja urbanog standarda stanovnika toga dijela Trnave.
 
Odluka o izradi UPU Trnava IV donosi se temeljem članaka 79., 80. i 86. Zakona o prostornom uređenje i članka 83. Odluke o donošenju GUP-a grada Zagreba, prema kojoj su određene površine za koje je propisana obveza izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja.
 

Aktivnosti