landing

Gradska skupština

Rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela je javan. Gradska skupština izvješćuje javnost o svojem radu preko sredstava javnog priopćavanja i web stranice Gradske skupštine na kojoj se objavljuje dnevni red sjednice Gradske skupštine i radnih tijela, prijedlozi akata i drugi materijal o kojima raspravlja Gradska skupština i radna tijela, pitanja i prijedlozi gradskih zastupnika i odgovori na njih te zapisnici sjednica Gradske skupštine.

Više na stranicama Gradske skupštine