lista bez dat + 138660

Gradski prozori u prirodu - Unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)KORISNIK
: Grad Zagreb
PARTNERI: Javna ustanova Maksimir, Udruga BIOM, Hrvatski savez gluhosljepih osoba Dodir, Udruga Vjetar u leđa a suradnik je Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS: Zaštita okoliša i održivost resursa 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 34.916.730,32 HRK
EU SUFINANCIRANJE: 13.982.357,30 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. listopada 2018. do 31. prosinca 2021.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Do kraja 2021. godine u parku Maksimir izgradit će se ili obnoviti dvanaest infrastrukturnih objekata. Projektne aktivnosti obuhvaćaju uređenje prvog i drugog maksimirskog jezera te pristaništa za čamce, izradu poučne šetnice, Centra za istraživanje urbane bioraznolikosti, Interpretacijskog centra zaštićene faune Hrvatske, Bioforenzičnog laboratorija te prikaz vodenih staništa. U drugom maksimirskom jezeru revitalizirat će se populacija riba te izgraditi bioremedijacijski otočić, koji pomaže prirodnom pročišćavanju vode. Uredit će se hortikultura parka Maksimir, postavit će se parkovna i urbana oprema, infokiosci te oni prodajno-ugostiteljski. U sklopu Projekta razvija se i niz edukativnih programa te interpretacijskih sadržaja.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Ovim se Projektom stvaraju preduvjeti uspostavljanja proaktivne i multifunkcionalne mreže zelene infrastrukture, kojom se razvija i unapređuje sustav održivog upravljanja prirodom grada. Izgradnja i obnova 12 infrastrukturnih objekata pridonijet će unapređenju i stvaranju nove atraktivne posjetiteljske infrastrukture, što pridonosi razvoju suvremene i integrirane turističke ponude Zagreba. Zaštita bioraznolikosti u velikim gradovima, očuvanje, revitalizacija i stvaranje mreže raznolikih staništa od velike su važnosti za zaštitu prirode, ali i poboljšanje kvalitete života gradskog stanovništva.
 

Projekti u provedbi