clanak False

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

03.01.2022.

- Pojedinačni izvršitelji (upravni savjetnik za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji,samostalni upravni referent za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji i viši upravni referent za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji)
Tel: 658-5436, 658-5444, faks: 658-5389
Rješavanje u upravnim stvarima u svezi s rješavanjem statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i njihovim pravima, statusa člana obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja i njihovim pravima, statusa pastorka, statusa člana obitelji umrlog HRVI- ja Domovinskog rata I. do IV. skupine i njihovim pravima, statusa HRVI- ja iz Domovinskog rata, njegovih prava i prava članova njegove obitelji, statusa zatočenika u neprijateljskom logoru, statusa i prava osoba koje nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske, statusa i prava stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji i ostalih statusnih prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji prema posebnim propisima nisu u nadležnosti drugih tijela, ostvarivanjem statusnih i drugih prava mirnodopskih invalida i članova njihovih obitelji stradalih nakon 17. kolovoza 1990. na temelju Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, rješavanje po prijedlogu za obnovu postupka, izdavanje uvjerenja o statusnim pravima, te izdavanje objava za povlastice u unutarnjem putničkom prometu za korisnike prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. 

Primanje stranaka: stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.
Za osobe koje imaju prebivalište na području Dubrave, Maksimira i Sesveta zahtjevi se podnose na lokaciji Područnog ureda Dubrava, Dubrava 49.
Tel: 658-5432, 658-5433, 658-5434, 658-5436, 658-5437, faks: 658-5389