clanak False

Gradski ured za branitelje

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Vodnikova 14 
E-mailbranitelji@zagreb.hr

PROČELNICA: Vesna Helfrih, dipl.iur. 

 

Tel.: 610- 0386, faks: 610- 0327

ZAMJENICA PROČELNIKA:

Vlasta Ivčević, diplomirana socijalna radnica
Tel: 610-0386, faks: 610- 0327
E-mail: vlasta.ivcevic@zagreb.hr 

POMOĆNICA PROČELNIKA:

Kata Tipura, dipl. iur.
Tel: 610-0373, faks: 610-0327
E-mail: kata.tipura@zagreb.hr

Sonja Jasić Kovačić
Tel: 610-0311, faks: 610-0327
E-mail: sonja.jasic-kovacic@zagreb.hr


Gradski ured za branitelje obavlja poslove koji se odnose na: ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata, sudionika rata i članova obitelji, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u području branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a službe koje primaju stranke utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.
Primanje stranaka: Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

 

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: