lista bez dat + 151937

Ad 1.) vježbenik/vježbenica-viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za poslove likvidature u Pododsjeku za likvidaturu Odsjeka za likvidaturu, platni promet i blagajničko poslovanje u Odjelu za poslove financijske operative Sektora za poslove financijske operative i računovodstva (VSS ekonomske struke)

Napomena: Testiranje nije zakazano.