clanak False

Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada

Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/IV
E-mail: imovinsko-pravni@zagreb.hr

PROČELNIK: Damir Lasić, dipl.iur., soba 402/IV 
Tel: 610-1402, faks: 610-1590

ZAMJENICA PROČELNIKA: Marina Zagorec, magistra prava, privremeno će, od 24. prosinca 2018.., obavljati poslove zamjenice pročelnika do imenovanja zamjenika/zamjenice pročelnika na temelju javnog natječaja, a najduže 6 mjeseci, odnosno najkasnije do 24. lipnja 2019.
Tel: 610-1462, faks: 610-0046

POMOĆNICA PROČELNIKA: Marija Bujanović Bazjak
Tel: 610-1403, 610-1597 faks: 610-0046

E-mail: marija.bujanovic-bazjak@zagreb.hr


Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada obavlja poslove koji se odnose na: denacionalizaciju, vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i druga ograničenja vlasništva i drugih stvarnih prava, korištenje građevinskog zemljišta, stjecanje, raspolaganje, upravljanje i korištenje nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, imovinsko-pravne poslove u vezi s pripremom zemljišta za izgradnju Grada, uređivanje vlasničko-pravnih odnosa, urbanu komasaciju, uknjižbu i evidenciju imovine Grada, status prognanika, izbjeglica i povratnika, stambene poslove, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama.