clanak False

Gradski ured za imovinsko - pravne poslove

02.07.2020.
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/IV
E-mail:  imovinskopravniposlovi@zagreb.hr

PROČELNICA: dr.sc. Marina Zagorec, mag.iur., privremeno će od 2. srpnja 2020., obavljati poslove pročelnice do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najkasnije do 2. siječnja 2021.

Tel: 610-0008, faks: 610-1590
E-mail: marina.zagorec@zagreb.hr

Gradski ured za imovinsko - pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: izvlaštenje i određivanje naknade te druga ograničenja vlasništva i drugih stvarnih prava, naknadu za oduzetu imovinu (denacionalizacija), status prognanika, izbjeglica i povratnika, stambene poslove, prijenos zemljišta u vlasništvo Grada, procjenu vrijednosti nekretnina te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Gradski ured za imovinsko - pravne poslove od 1. siječnja 2020. preuzima poslove Gradskog ureda za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada što se odnose na denacionalizaciju, izvlaštenje i druga ograničenja vlasništva i drugih stvarnih prava, prijenos zemljišta u vlasništvo Grada, status prognanika, izbjeglica i povratnika, stambene poslove i procjenu vrijednosti nekretnina.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.