clanak False

Gradski ured za imovinsko - pravne poslove

07.07.2021.
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/IV
E-mail:  imovinskopravniposlovi@zagreb.hr

PROČELNICA: dr.sc. Marina Zagorec, mag.iur.

Tel: 610-0008, faks: 6100-046
E-mail: marina.zagorec@zagreb.hr

ZAMJENICA PROČELNIKA
Jelena Bulum, dipl.iur.
Tel: 610- 1461, faks: 610-0046
E-mail: jelena.bulum@zagreb.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA:
Zlatko Makar, dipl.iur.
Tel: 610-1402, faks: 610-1590
E- MAIL: Zlatko.Makar@zagreb.hr
 

Gradski ured za imovinsko - pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: izvlaštenje i određivanje naknade te druga ograničenja vlasništva i drugih stvarnih prava, naknadu za oduzetu imovinu (denacionalizacija), status prognanika, izbjeglica i povratnika, stambene poslove, prijenos zemljišta u vlasništvo Grada, procjenu vrijednosti nekretnina te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.