clanak False

Gradski ured za katastar i geodetske poslove

Sjedište: Zagreb, Ulica grada Vukovara 58a

 tel. 01 610 0 777 

E-mail: katastar@zagreb.hr


PROČELNICA: Jasna Jezerčić Cvitković, dipl. ing. geodezije, soba 320/III

Rođena: 08. kolovoza 1965. u Bjelovaru
Obrazovanje: osnovna i srednja škola u Bjelovaru, diplomirala na Geodetskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu
Radno iskustvo: od 1991. u Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba
Bračno stanje: udana, majka dvoje djece
Tel: 610-0832, 610-0830, faks: 610-0858
E-mail: jasna.jezercic-cvitkovic@zagreb.hr


ZAMJENICA PROČELNIKA: Helena Štimac, dipl. ing. geodezije, soba 321/III
Tel: 610-0830, 610-0833, faks: 610-0858
E-mail: helena.stimac@zagreb.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA ZA PRAVNE POSLOVE: Boris Šikić, dipl. iur., soba 323/III
Tel: 610-0829, faks: 610-0858
E-mail: boris.sikic@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE: Svjetlana Sredić-Krnic, dipl. ing. geodezije, soba 324/III
Tel: 610-0834, faks: 610-0858
E-mail: svjetlana.sredic-krnic


Gradski ured za katastar i geodetske poslove obavlja poslove koji se odnose na: osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, provođenje nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, vođenje i održavanje katastra zemljišta, osnivanje, vođenje i održavanje područnih registara prostornih jedinica, pregled i potvrđivanje parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, reviziju i održavanje stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima, izdavanje podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi i potvrde i uvjerenja), područnih registara prostornih jedinica i katastra infrastrukture, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave i Grada Zagreba, rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskome postupku, prikupljanje i obradbu podataka na razini Grada Zagreba, o čemu izvješćuje Središnji ured Državne geodetske uprave, osnivanje i vođenje katastra infrastrukture, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanje kućnih brojeva te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a službe koje primaju stranke utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.
Primanje stranaka: U Odjelu za katastar zemljišta i nekretnina, Odjelu za pravne i opće poslove i Odjelu za geodetsko - katastarsku  izmjeru stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati


Saznajte više: GRAĐANI ONLINE.Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: