clanak False

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove

30.11.2023.

GRADITELJSTVO

- Treći područni odsjek za graditeljstvo (za PU Sesvete)
Voditelj Trećeg područnog odsjeka za graditeljstvo (Sesvete):
Antonio Arambašić
Tel.: 01/610-1608, faks: 01/610-1658
E-mail: antonio.arambasic@zagreb.hr
- Obavlja poslove vođenja prvostupanjskih postupaka i izdavanja građevinske dozvole i rješenja o izmjeni, dopuni, ukidanju i poništenju građevinske dozvole, uporabne dozvole, obavijesti o prijavi početka građenja, odnosno početka radova na uklanjanju građevine, vode se postupci i izdaju rješenja o izvedenom stanju prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, izdaju potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama nekretnine sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,  daju se upute, odgovori na upite, predstavke i pritužbe iz područja graditeljstva, te obavljaju ostali poslovi sukladno propisima.

Primanje stranaka: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,30 do 15,30

KOMUNALNI POSLOVI

- Pojedinačni izvršitelji (za PU Sesvete - viši upravni referent za komunalne poslove)
Tel: 01 610-0005

Izdavanje odobrenja o postavi svih tipova reklama i pokretnih naprava, otklanjanje nedostataka i uklanjanje reklama i pokretnih naprava prije isteka roka važenja rješenja, rješenja o komunalnoj naknadi i oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.

Primanje stranaka: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,30 do 15,30