clanak False

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

28.01.2022.

GRADITELJSTVO

- Treći područni odsjek za graditeljstvo (za PU Sesvete)
Voditelj Trećeg područnog odsjeka za graditeljstvo: Antonio Arambašić, struč.spec.ing.građ.
Tel: 610-1608, faks: 610-1658
E-mail: antonio.arambasic@zagreb.hr

- Obavlja poslove vođenja prvostupanjskih postupaka i izdavanja građevinske dozvole i rješenja o izmjeni, dopuni, ukidanju i poništenju građevinske dozvole, uporabne dozvole, obavijesti o prijavi početka građenja, odnosno početka radova na uklanjanju građevine, vode se postupci i izdaju rješenja o izvedenom stanju prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, izdaju potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama nekretnine sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,  daju se upute, odgovori na upite, predstavke i pritužbe iz područja graditeljstva, te obavljaju ostali poslovi sukladno propisima. 

KOMUNALNI POSLOVI

- Pojedinačni izvršitelji (za PU Sesvete - viši upravni referent za komunalne poslove)
Tel: 610-1670, faks: 610-1658

Izdavanje odobrenja o postavi svih tipova reklama i pokretnih naprava, otklanjanje nedostataka i uklanjanje reklama i pokretnih naprava prije isteka roka važenja rješenja, rješenja o komunalnoj naknadi i oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.

 

 

Primanje stranaka: stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.