clanak False

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

02.02.2022.

GRADITELJSTVO

- Prvi područni odsjek za graditeljstvo (za PU Centar, Črnomerec, Maksimir i Medveščak)
Voditeljica Prvog područnog odsjeka za graditeljstvo: Anka Marinčić, dipl. iur.
Tel: 460-3538, faks: 460-3539
E-mail: anka.marincic@zagreb.hr

- Obavlja poslove vođenja prvostupanjskih postupaka i izdavanja građevinske dozvole i rješenja o izmjeni, dopuni, ukidanju i poništenju građevinske dozvole, uporabne dozvole, obavijesti o prijavi početka građenja, odnosno početka radova na uklanjanju građevine, vode se postupci i izdaju rješenja o izvedenom stanju prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, izdaju potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama nekretnine sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,  daju se upute, odgovori na upite, predstavke i pritužbe iz područja graditeljstva, te obavljaju ostali poslovi sukladno propisima.
 

KOMUNALNO REDARSTVO
E-mail:redarstvo@zagreb.hr

- Drugi područni odsjek (Gornji grad-Medveščak, Maksimir)
Voditelj Drugog područnog odsjeka: 
Draškovićeva 15/III
Tel: 658-3556

- Obavljaju se poslovi nadzora nad provedbom odredaba Odluke o komunalnom redu, osim odredaba što se odnose na održavanje čistoće, uređenje i korištenje javnih površina (kante za pseći izmet) i držanje životinja, Odluke o uređenju prometa na području Grada Zagreba, Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu, Odluke o prijevozu kočijama, osim odredaba što se odnose na održavanje čistoće konja i kanti za konjski izmet, Odluke o nerazvrstanim cestama, poduzimanja mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Zakonom o zaštiti od buke, Zakonom o građevinskoj inspekciji, Prekršajnim zakonom i gradskim propisima, organiziranja i provođenja izvršenja rješenja, suradnje u pripremi i izradi nacrta propisa nad kojima komunalno redarstvo obavlja nadzor, davanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika i odgovora na predstavke i pritužbe građana i udruga, pružanja podataka i informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.
 

Primanje stranaka: Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.