clanak False

Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

03.01.2022.

- Područni odsjek Dubrava 
Voditeljica Područnog odsjeka Dubrava: Ana Vedriš
Tel: 658-5396, faks: 658-5401
E-mail: ana.vedris@zagreb.hr

 Vođenje državnih matica (rođenih, vjenčanih, umrlih), sklapanje braka, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu od 1992., promjena osobnog imena, naknadni upisi i ispravci u državnim maticama, osnivanje matičnog arhiva, izdavanje uvjerenja, domovnica za sve upise u knjigu državljana za područje Grada Zagreba od 1947. (osim Središnje evidencije - hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u RH), odnosno drugih isprava o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (izvadak, rodni list, potvrde - iz matice rođenih, izvadak, vjenčani list - iz matice vjenčanih, te izvadak, umrli list - iz matice umrlih).

- Područni pododsjek Dubrava 
Voditeljica Područnog pododsjeka Dubrava - Sonja Laco: Tel: 658-5438
Poslovi pisarnice (zaprimanje zahtjeva).

Pismohrana (arhiva)

Primanje stranaka: stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.


- Peti područni odsjek (za PU Dubrava)
Voditeljica Petog područnog odsjeka: Lidija Stojaković
Tel: 658-5409, faks: 658-5410
E-mail: lidija.stojakovic@zagreb.hr 

Obavljaju se poslovi rješavanja u upravnim postupcima izvlaštenja i određivanja naknade za značajnije i druge objekte izvlaštenja, odnosno naknade oduzete imovine, rješavanja u postupcima predaje zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave te rješavanja izvanupravnih predmeta.

Primanje stranaka: Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.