clanak False

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

14.01.2021.

Sjedište: Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV
E-mail: poljoprivreda@zagreb.hr
sumarstvo@zagreb.hr

PROČELNIK: Dejan Jaić, dr.vet.med.
Tel: 658-5600, faks: 658-5609
E-mail: dejan.jaic@zagreb.hr

ZAMJENICA PROČELNIKA: 
Đurđica Sumrak, dr.vet.med.
Tel: 658-5600, faks: 658-5609
E-mail: durdica.sumrak@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE - Helena Marić Kačinari, dipl. ing., univ.spec.
Tel: 658-5658, faks: 658-5609
E-mail: helena.maric-kacinari@zagreb.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO - Jurica Ambrožić, dr.vet.med., univ spec.
Tel: 658-5663, faks: 658-5609
E-mail: jurica.ambrozic@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI PROSTOR - Draženka Grah Prahin, mag.oec.
Tel: 658-5591, faks: 658-5609
E-mail: drazenka.grah@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PRAVNE POSLOVE - Sunčica Vutmej Latović, dipl.iur.
Tel: 658-5681, faks: 658-5609
E-mail: suncica.vutmej-latovic@zagreb.hr

POMOĆNICI PROČELNIKA:
Ratimir Jurekovic, dipl. ing.
Tel: 658-5570, faks: 658-5609
E-mail: ratimir.jurekovic@zagreb.hr

Biljana Kršić, univ.spec.oec.
Tel: 658-5560, faks: 658-5609
E-mail: biljana.krsic@zagreb.hr

Emil Tuk, dr.vet.med.
E-mail: emil.tuk@zagreb.hr

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo obavlja poslove koji se odnose na: poljoprivredu, unapređivanje i razvoj poljoprivrede, poljoprivredno zemljište, poslove u vezi s održavanjem, raspolaganjem i korištenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, šumarstvo i šume, mjere i aktivnosti zaštite poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, mjere održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora, lovstvo, stočarstvo i veterinarstvo, zaštitu životinja, poticanje i potpore programima i projektima udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, nadzor nad provođenjem odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (poljoprivredni redari), te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a službe koje primaju stranke, utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.
Primanje stranaka:  U Odsjeku za upravno-pravne poslove (u Odjelu za pravne i financijske poslove), Odjelu za razvoj i unapređenje poljoprivrede i šumarstva i Odjelu za poljoprivredno zemljište stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.