clanak False

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

03.01.2020.

Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/I
E-mail: info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr
             redarstvo@zagreb.hr

 

PROČELNIK:  dr.sc. Dinko Bilić, privremeno od 13.rujna 2021., obavlja poslove i zadatke pročelnika do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najdulje 6 mjeseci.

 

 

ZAMJENIK PROČELNIKA:

Mladen Tomac, dipl.iur.
Tel: 610-1167, faks: 610-1081
E-mail: Mladen.Tomac@zagreb.hr

Milan Rendulić, dipl.ing.
Tel: 610-1166
E-mail: milan.rendulic@zagreb.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA: Dinko Bilić
soba 169/I
Tel: 610 -1168, 610-1169, faks: 610-1173  
E-mail: dinko.bilic@zagreb.hr

 

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obavlja poslove koji se odnose na: izdavanje akata za provedbu prostornih planova i akata za građenje i uporabu građevine (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, uporabna dozvola i dr.), izgradnju Grada (osim održavanja komunalne infrastrukture koja se odnosi na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina), pripremu i izvođenje gradskih projekata, komunalne poslove i poslove komunalnih redara (komunalno redarstvo), poslove prometnih redara (prometno redarstvo), korištenje javnih površina, spomeničku rentu, ceste (osim redovnog održavanja nerazvrstanih cesta), cestovni prijevoz, promet, žičare, poslove prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 sati i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a službe koje primaju stranke utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.
U Sektoru za komunalno i prometno redarstvo početak u 7,00 sati i završetak u 22,00 sata, te dežurstvo subotom s početkom u 7,00 sati i završetkom u 15,00 sati.

Primanje stranaka: U Odjelu za tehničku regulaciju, sigurnost prometa i sustav javnog parkiranja, Odsjeku za javni gradski, cestovni i auto taksi promet (u Odjelu za planiranje i upravljanje prometom), Sektoru za ceste, Sektoru za prostorno uređenje i graditeljstvo, Sektoru za komunalno i prometno redarstvo, Odsjeku za komunalne poslove i Odsjeku za zelene površine (u Odjelu za komunalne poslove i zelenilo) i Sektoru za građenje objekata društvenih djelatnosti i stanogradnju stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

 

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: