clanak False

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada - 1.1.2022. sve poslove Ureda preuzima Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje

04.04.2022.
Sjedište: Zagreb, Ulica Republike Austrije 18
E-mail: geos@zagreb.hr

POMOĆNICE PROČELNIKA ZA PRAVNE POSLOVE:
Ana Poljak, mag.iur., soba 211/II kat
Tel: 01/610-1840, faks: 610-1881
Email: ana.poljak@zagreb.hr

Sanja Šeničnjak, dipl.iur., soba 29/II kat
Tel: 01/610-1840, faks: 610-1881
Email: sanja.senicnjak@zagreb.hr


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.