clanak False

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

16.08.2021.

Sjedište: Zagreb, Ulica Republike Austrije 18

E-mail: strategija@zagreb.hr
Za upite i eventualne prijedloge kontaktirajte nas na e-adresu: info-strategija@zagreb.hr

PROČELNIK: dr.sc. Darko Šiško, privremeno obavlja poslove i zadatke pročelnika, od 16. kolovoza 2021. do 30. listopada 2021.

POMOĆNICA PROČELNIKA: Sanja Šeničnjak, dipl.iur., soba 29/II kat
Tel: 610-1840, faks: 610-1881
Email: sanja.senicnjak@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PRAVNE POSLOVE: Ana Poljak, mag.iur., soba 211/II kat
Tel: 610-1840, faks: 610-1881
Email: ana.poljak@zagreb.hr


Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada obavlja poslove koji se odnose na: predlaganje, pripremu i izradu strategijskih odluka i planova o razvoju Grada, poslove nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata Grada, poslove predlaganja partnerskih projekata s regijama i drugim subjektima, prezentacije projekata, suradnje sa znanstvenim institucijama u vezi s koncepcijom razvoja Grada, postupak izrade i donošenja prostornih planova, utvrđenje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima, vođenje infrastrukture prostornih podataka i drugih podataka od interesa za strategijsko planiranje i razvoj Grada, poslove statistike, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: