clanak False

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

28.10.2020.

Sjedište: Zagreb, Ulica Republike Austrije 18

E-mail: strategija@zagreb.hr
Za upite i eventualne prijedloge kontaktirajte nas na e-adresu: info-strategija@zagreb.hr

PROČELNICA: Sanja Jerković, dipl.ing.arh., soba 6/prizemlje
Rođena: u Labinu 1977.
Obrazovanje: Arhitektonski fakultet IUAV di Venezia, poslijediplomski studij pri Tehničkom sveučulištu Delft
Radno iskustvo: Arhitektonski fakultet IUAV di Venezia, Arhitektonski fakultet Zagreb, Arhotektonski fakultet Tehničkog Sveučilišta u  Delftu,
AG Planum d.o.o., Masa projekt d.o.o.,
Predsjednica Udruženja  hrvatskih arhitekata 2013.-2016.
Majka jednog djeteta
više

Tel: 610-1840, faks: 610-1881
E-mail: sanja.jerkovic@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA: Sanja Šeničnjak, dipl.iur., soba 29/II kat
Tel: 610-1840, faks: 610-1881
Email: sanja.senicnjak@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PRAVNE POSLOVE: Ana Poljak, mag.iur., soba 211/II kat
Tel: 610-1840, faks: 610-1881
Email: ana.poljak@zagreb.hr


Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada obavlja poslove koji se odnose na: predlaganje, pripremu i izradu strategijskih odluka i planova o razvoju Grada, poslove nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata Grada, poslove predlaganja partnerskih projekata s regijama i drugim subjektima, prezentacije projekata, suradnje sa znanstvenim institucijama u vezi s koncepcijom razvoja Grada, postupak izrade i donošenja prostornih planova, utvrđenje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima, vođenje infrastrukture prostornih podataka i drugih podataka od interesa za strategijsko planiranje i razvoj Grada, poslove statistike, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: