clanak False

Gradski ured za upravljanje imovinom Grada

27.10.2020.

Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/IV
E-mail: upravljanje-imovinom@zagreb.hr

PROČELNIK: Zlatko Makar, dipl.iur.,privremeno, od 25. rujna 2020., obavlja poslove pročelnika do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najkasnije do 25. ožujka 2021.
Tel: 610-1402, faks: 610-1590

ZAMJENICE PROČELNIKA - nastavljaju s radom od 1. siječnja 2020. na radnom mjestu zamjenica pročelnika Gradskog ureda za upravljanje imovinom Grada
Jelena Bulum, dipl.iur.
Tel: 610-1464, faks: 610-1590
E-mail: jelena.bulum@zagreb.hr

dr.sc. Marina Zagorec, mag.iur.
Tel: 610-0008, faks: 610-1590
E-mail: marina.zagorec@zagreb.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA:
Damir Lasić, mag.iur.
Tel: 610-1406, faks: 610-1590
E-mail: damir.lasic@zagreb.hr
 

Zorica Zulić, dipl.iur.
Tel: 610-1418, faks: 610-1590
E-mail:zorica.tresic-pavicic@zagreb.hr


Gradski ured za upravljanje imovinom Grada obavlja poslove koji se odnose na: upravljanje i raspolaganje nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, vlasništvo i druga stvarna prava, otkup, stjecanje i prodaju zemljišta, stanova i poslovnih prostora i drugih nekretnina i pokretnina za potrebe uređenja građevinskog zemljišta, razvojne, socijalne i druge projekte Grada, davanje u najam, zakup i održavanje stanova, poslovnih prostora i neizgrađenog građevinskog zemljišta, uređivanje vlasničko - pravnih odnosa, evidenciju imovine te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama.