clanak False

Gradski ured za upravljanje imovinom Grada

11.08.2021.

Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/IV
E-mail: upravljanje-imovinom@zagreb.hr


PROČELNIK: Željko Matijašec, dipl.iur. privremeno, od 10. kolovoza 2021., obavlja poslove i zadatke pročelnika do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najkasnije do 10. veljače 2022.


POMOĆNICI PROČELNIKA:
Damir Lasić, mag.iur.
Tel: 610-1406, faks: 610-1590
E-mail: damir.lasic@zagreb.hr

Zorica Zulić, dipl.iur.univ.spec.admin.urb.
Tel: 610-1420, faks: 610-1590
E-mail: zorica.zulic@zagreb.hr


Gradski ured za upravljanje imovinom Grada obavlja poslove koji se odnose na: upravljanje i raspolaganje nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, vlasništvo i druga stvarna prava, otkup, stjecanje i prodaju zemljišta, stanova i poslovnih prostora i drugih nekretnina i pokretnina za potrebe uređenja građevinskog zemljišta, razvojne, socijalne i druge projekte Grada, davanje u najam, zakup i održavanje stanova, poslovnih prostora i neizgrađenog građevinskog zemljišta, uređivanje vlasničko - pravnih odnosa, evidenciju imovine te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama.