clanak False

Inicijative zaprimljene u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba