clanak False

Interreg Dunav - 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

28.01.2019.

STATUS: poziv je otvoren od 28. siječnja 2019. do 08. ožujka 2019. u 14:00 sati po srednjeeuropskom vremenu

VRSTA POZIVA: otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

PROGRAM: Europska teritorijalna suradnja, Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav

PODRUČJE: energija, IRI, promet, upravljanje, zaštita okoliša

CILJ POZIVA je poboljšati uvjete za život i rad u Dunavskoj regiji zajedničkom suradnjom te primjenom pametnih rješenja kroz projekte kojima se ostvaruju specifični ciljevi iz područja inovacija, zaštite okoliša, transporta, energije i dobrog upravljanja te kroz partnerske projekte pružiti podršku pri razmjeni iskustva, unaprjeđenju razvojnih politika, razvoju master i akcijskih planova, strategija itd.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI su nacionalna, regionalna i lokalna uprava/tijela javne vlasti (uključujući EGTS sukladno tumačenju 2(16) Uredbe (EU) br. 1303/2013), privatne institucije, uključujući privatna poduzeća koja imaju pravnu osobnost; međunarodne organizacije koje djeluju sukladno zakonu bilo koje države članice koja sudjeluje u programu ili, uz ograničenja, sukladno međunarodnom pravu.

Alokacija za treći poziv iznosi oko 60 milijuna eura, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske, dok je maksimalno trajanje projekata 30 mjeseci.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na stranici programa.

Više informacija o samom pozivu dostupno je na poveznici.

Za više informacija o pozivu, pomoć pri traženju partnera i ostala pitanja vezana uz program možete kontaktirati programsku kontakt točku za hrvatske partnere ili Zajedničko tajništvo Programa.