clanak False

Isplata novčane pomoći umirovljenicima

09.04.2020.
Pomoć umirovljenicima koju daje Grad Zagreb za mjesec travanj 2020. i uskrsnica u iznosu od 100,00  isplaćivat će se putem tekućih računa i putem Hrvatske pošte.

Korisnicima koji imaju otvorene tekuće račune novčana pomoć i uskrsnica će se isplatiti u četvrtak 09.04.2020.
Korisnicima koji novčanu pomoć i uskrsnicu primaju putem Hrvatske pošte isplaćivat će se od petka 10.04.2020.
Umirovljenici koji istu nisu primili na kućnu adresu moći će je podići u poštanskim uredima deset dana od početka isplate.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16, 23/16, 4/19, 06/20), pravo na novčanu pomoć ostvaruju umirovljenici, državljani Republike Hrvatske koji prije podnošenja zahtjeva na priznavanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima prebivaju na području Grada Zagreba najmanje 5 godina neprekidno, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 1.500,00 kn mjesečno.


Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:

I. skupina - umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 900,00 kuna mjesečno;
II. skupina
 - umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 900,01 do 1.200,00 kuna mjesečno;
III. skupina
 - umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 1.200,01 do 1.500,00 kuna mjesečno.

Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na 400,00 kn pomoći mjesečno, umirovljenici II. skupine na 300,00 kn, a umirovljenici III. skupine na 200,00 kn pomoći mjesečno.

Nakon toga nema retrogradne isplate pomoći za navedeni mjesec.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, na adresi Nova cesta 1.

Gradske vijesti - 2020.