clanak False

Isplata novčane pomoći za novorođenčad

Započela isplata novčane pomoći za novorođenčad. 
17.11.2016.
Prema obavijesti iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, danas, 17. listopada 2016., započinje isplata novčane pomoći Grada Zagreba za opremu novorođenog djeteta.

Navedenu pomoć primit će korisnici koji su OSTVARILI PRAVO za:

- prvo dijete u 8/2015. i 8/2016.
- drugo dijete u 8/2014., 4/2015., 12/2015., i 8/2016,
- treće i svako daljnje dijete u 8/2011., 8/2012., 8/2013., 8/2014., 8/2015. i 8/2016.Rok za podnošenje zahtjeva za nove korisnike prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta je šest mjeseci od dana rođenja djeteta.

Informacije o pravu na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta možete pogledati ovdje. 
 

Gradske vijesti - 2016.