clanak False

Isplata pomoći za opremu novorođenog djeteta

Prema obavijesti iz GU za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, započela je isplata novčane pomoći Grada Zagreba za opremu novorođenog djeteta.
24.11.2014.

 Prema obavijesti iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, započela je isplata novčane pomoći Grada Zagreba za opremu novorođenog djeteta.

Navedenu pomoć primit će korisnici koji su ostvarili pravo za:

- prvo dijete u 8/2013. i 8/2014.
- drugo dijete u 8/2012., 4/2013., 12/2013. i 8/2014.,
- treće i svako daljnje dijete u 8/2009., 8/2010., 8/2011., 8/2012., 8/2013., i 8/2014.


Rok za podnošenje zahtjeva za nove korisnike prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta je šest mjeseci od dana rođenja djeteta.

Informacije o pravu na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta možete pogledati ovdje.


Gradske vijesti - 2014.