clanak False

Isplata pomoći za opremu novorođenog djeteta

Prema obavijesti iz GU za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, započela je isplata novčane pomoći Grada Zagreba za opremu novorođenog djeteta.
30.12.2014.
Prema obavijesti iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, započela je isplata novčane pomoći Grada Zagreba za opremu novorođenog djeteta.

Navedenu pomoć primit će korisnici koji su OSTVARILI PRAVO za:

- prvo dijete u 9/2013. i 9/2014.
- drugo dijete u 9/2012., 5/2013., 1/2014. i 9/2014.,
- treće i svako daljnje dijete u 9/2009., 9/2010., 9/2011., 9/2012., 9/2013., i 9/2014.


Rok za podnošenje zahtjeva za nove korisnike prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta je šest mjeseci od dana rođenja djeteta.

Informacije o pravu na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta možete pogledati ovdje.


Gradske vijesti - 2014.