clanak False

Ispravak - Uređenje objekta Dječjeg vrtića Matije Gupca, Područni objekt Rudeš

03.02.2017.
 ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
 
 
Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 03. 02. 2017. godine objavio ispravak poziva za nadmetanje za predmet nabave:„Uređenje objekta Dječjeg vrtića Matije Gupca, Područni objekt Rudeš„ pod evidencijskim brojem nabave 316-2016-EMV, broj dokumenta: 2017/S 014-001970
 
Novi rok za dostavu ponuda je 16. 02. 2017. u 8,30 sati.
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje