clanak False

Ispravak - Uređenje sanitarija u osnovnoj školi Antuna Brnka Šimića i Centru za autizam te osnovnoj školi Čučerje

08.02.2017.
  
ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 08. veljače 2017. objavio ispravak poziva na nadmetanje za predmet nabave: UREĐENJE SANITARIJA U OSNOVNOJ ŠKOLI ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA I CENTRU ZA AUTIZAM TE OSNOVNOJ ŠKOLI ČUČERJE, pod evidencijskim brojem 429-2016-EMV; broj dokumenta: 2017/S 014-0002284.
Novi rok za dostavu ponuda: 20. veljače 2017. u 12:30 sati.
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje