clanak False

Ispravak - Uređenje sanitarnih čvorova objekata DV Grigora Viteza

20.02.2017.
 ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
 
 
Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 20. 02. 2017. godine objavio ispravak poziva za nadmetanje za predmet nabave:„Uređenje sanitarnih čvorova objekata DV Grigora Viteza“ pod evidencijskim brojem nabave 666-2016-EMV, broj dokumenta: 2017/S 014-003036
 
Novi rok za dostavu ponuda je 01. 03. 2017. u 10,30 sati.
 
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje