clanak False

Izložba u Galeriji Klovićevi dvori “Umjetnost i život su jedno“- Udruženje umjetnika Zemlja 1929.-1935.

25.11.2019.
U Galeriji Klovićevi dvori u četvrtak, 28.  studenog  otvara se izložba „Umjetnost i život su jedno˝: Udruženje umjetnika Zemlja 1929.-1935. autora dr. sc. Petra Preloga kojom će se obilježiti 90 godina od osnutka Udruženja umjetnika Zemlja, osnovanog 1929. godine.

Udruženje umjetnika Zemlja jedna je od ključnih hrvatskih umjetničkih skupina međuratnoga razdoblja. Štoviše, Zemlja je – uzimajući u obzir osnovne ciljeve njezina djelovanja – jedinstvena pojava u cjelokupnoj nacionalnoj modernoj umjetnosti: ne postoji, naime, skupina umjetnika koja je poput Zemlje, temeljem čvrstog i razrađenog programa, uspjela okupiti velik broj slikara, kipara i arhitekata, a da je pritom iz temelja promijenila hrvatsku umjetničku pozornicu.

 Bila je to organizirana umjetnička mreža s lijevom političkom orijentacijom i izrazito društveno angažiranom motivacijom, koja je težila promjeni dominantnih društvenih vrijednosti uspostavljanjem novih, jasno artikuliranih umjetničkih strategija kao produkta kolektivnog djelovanja. Kritika suvremenog društva na motivskoj se razini temeljila ponajprije kroz vizualnu interpretaciju mnogih problema suvremene urbane i ruralne svakodnevice.

S druge strane, djelovanje Zemlje pripadalo je i domeni kulturnog nacionalizma jer je jedan od važnih programskih ciljeva bio stvaranje nacionalnog umjetničkog izraza, onoga koji svojim obilježjima treba biti autohton, specifičan i nezavisan od glavnih strujanja tadašnje europske umjetnosti. Riječ je o sveobuhvatnom društvenom i kulturnom projektu koji je nastojao likovno opismeniti i najsiromašnije slojeve društva te istodobno izmijeniti profil publike koju je do tada činio isključivo građanski društveni sloj. Produkti djelovanja protagonista Zemlje bili su raznoliki: od crteža i slika, do urbanističkih projekata. Posebna je pozornost usmjeravana na pučke umjetničke izričaje, od pučkog graditeljstva do slikarstva seljaka, a problem formulacije likovnog izraza s nacionalnim karakteristikama nije – posebice u Zemljinoj važnoj arhitektonskoj dionici – u potpunosti zatvorio poglede prema suvremenim zbivanjima u europskim umjetničkim središtima.

Štoviše, arhitektura Zemlje svojim je obilježjima bila u skladu sa suvremenim naprednim europskim arhitektonskim tendencijama.

Više inofmacija o izložbi možete pronaći na poveznici ovdje.

Aktualno