clanak False

Izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole

31.01.2018.

Izvršna, odnosno pravomoćna građevinska dozvola može se po zahtjevu investitora izmijeniti i/ili dopuniti do izdavanja uporabne dozvole. Za izdavanje izmjene i/ili dopune građevinske dozvole  plaća se upravna pristojba kao i za izdavanje građevinske dozvole.

OBRAZAC ZAHTJEVA