clanak False

Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole

26.01.2018.

Izvršna, odnosno pravomoćna lokacijska dozvola može se po zahtjevu podnositelja zahtjeva, odnosno investitora izmijeniti i/ili dopuniti.

Rješenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole donosi se u skladu s prostornim planom u skladu s kojim je lokacijska dozvola izdana ili u skladu s prostornim planom koji je na snazi u vrijeme donošenja rješenja ako to podnositelj zahtjeva, odnosno investitor zatraži.

Za izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole plaća se upravna pristojba kao i za izdavanje lokacijske dozvole.

OBRAZAC ZAHTJEVA