clanak False

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gradišćanska - Cankarova - Ulica baruna Filipovića (SGGZ 12/11)

19.04.2017.

Urbanistički planovi uređenja (UPU) - DONESENI