clanak False

IZRADA ELAB.OCJENE POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINSKE KONSTR.I IZR. PROJ.OBNOVE KONSTRUKCIJE OBJ.GRADSKE UPRAVE NAKON POTRESA ZGRADE STARA GRADSKA VIJEĆNICA ULICA SV. ĆIRILA I METODA 5

06.05.2022.
Dana 06.05.2022. u EOJN objavjen je postupak jednostavne nabave - postupci obnove: IZRADA ELAB.OCJENE POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINSKE KONSTR.I IZR. PROJ.OBNOVE KONSTRUKCIJE OBJ.GRADSKE UPRAVE NAKON POTRESA ZGRADE STARA GRADSKA VIJEĆNICA ULICA SV. ĆIRILA I METODA 5
 https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6263622
 

Javna nabava - postupci obnove