clanak False

Izrada i održavanje aplikacije za održivo gospodarenje otpadom.

06.12.2019.
Na sastanku s predstavnicima tvrtke Blazing Edge d.o.o. predvođene direktorom Ivanom Blaževićem, a na temu Ugovora o usluzi izrade i održavanja aplikacije za održivo gospodarenje otpadom, definiran je rok od tri mjeseca od potpisianja Ugovora u kojem će aplikacija biti isporučena. Određene su i osobe za kontakt od strane Grada Zagreba kao i  podaci koje će, radi funkcionalnosti aplikacije, dostaviti podružnica Zagrebačkog Holdinga Čistoća.

Na slijedećem radnom sastanku prezentirati će se vizualno rješenje koje će sadržati sve navedene funkcionalnosti iz predmetnog Ugovora (tražilica kako odvajati otpad, lokacije odvajanja otpada i geolociranje korisnika aplikacije zbog pregleda rasporeda odvoza otpada.)