clanak False

Izrada studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom "Zagreb"

04.10.2018.
Poštovani uzvanici,
kolega Kožiću,
predstavnici ministarstava zaštite okoliša i energetike, te regionalnog razvoja i fondova EU,
uvaženi gradonačelnici i načelnici, te predstavnici gradova i općina u Zagrebačkoj županiji,
predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetiku, dame i gospodo!
 
Sukladno Odluci Vlade i Planu gospodarenja otpadom RH, u mjesecu siječnju ove godine, Grad Zagreb i Zagrebačka županija potpisali su Sporazum o suradnji na pripremi projekta Centra za gospodarenje otpadom 'Zagreb' s pripadajućim pretovarnim stanicama.
Predmetnom Sporazumu prethodile su suglasnosti Skupštine Grada Zagreba i Skupštine Zagrebačke županije.
 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 18. svibnja 2018. godine objavilo Poziv na dostavu prijava za financiranje Izrade studijsko-projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb', bespovratnim sredstvima EU-a, na koji su se Grad Zagreb i Zagrebačka županija, sukladno potpisanom Sporazumu, prijavili putem Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom.
 
Posrednička tijela Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveli su postupak ocjene, te 17. srpnja donijeli Odluku o financiranju Izrade studijsko – projektne dokumentacije za CGO “Zagreb”, čime je osigurano 85%‑tno financiranje izrade dokumentacije iz EU-a u iznosu od 25,5 mil. kn.
 
Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. osigurao je i dodatnih 5% nacionalnih sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 1,5 mil. kn te se prijavio na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini radi daljnjeg sufinanciranja iz nacionalnih sredstava u iznosu od 1,5 mil. kn.
 
Preostala sredstva u iznosu 5% vrijednosti projekta, će sukladno Sporazumu osigurati Grad Zagreb i Zagrebačka županiji.
 
23. srpnja 2018. godine potpisani su Ugovori vezani za navedeni projekt   između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom.
 
Predmetna bespovratna sredstva utrošit će se za potrebe izrade studijsko-projektne dokumentacije za Centar i pretovarne stanice.
 
Nakon izrade dokumentacije planira se raspisivanje Javnog poziva za ugovaranje radova na izgradnji CGO "Zagreb" i nadzora izvođenja radova.