clanak False

Izrada tehničke dokumentacije za mjere energetske obnove objekata u okviru projekta ZagEE - 5. faza

17.09.2013.

 

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/3) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 18. rujna 2013. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave:Izrada tehničke dokumentacije za mjere energetske obnove objekata u okviru projekta ZagEE – 5. faza; pod evidencijskim brojem: 1644-2013-EMV; broj dokumenta: 2013/S 002-0078417.

 

Rok za dostavu ponuda: 09. listopada 2013. u 9 sati.

 

 

 


Obavijest o pozivima za nadmetanje