clanak False

IZVOĐENJE RADOVA NA KONSTRUKTIVNOJ OBNOVI OBJEKTA, ULICA GRADA VUKOVARA 56-60

23.08.2022.
Dana 23.08.2022. u EOJN objavljen je postupak jednostavne nabave obnove za predmet IZVOĐENJE RADOVA NA KONSTRUKTIVNOJ OBNOVI OBJEKTA, ULICA GRADA VUKOVARA 56-60

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6623543

Javna nabava - postupci obnove